# START:UP GEEK HOUSE BOOTCAMP

75.000 EUR + START:UP BOOTCAMP

Podjetja, ki pridobijo investicijo na razpisu SK 75, se udeležijo trimesečnega programa Start:up Bootcamp, kjer pridobijo vso temeljno znanje o gradnji start-up podjetja po najsodobnejših »vitkih in agilnih« metodologijah. Poleg pridobitve teoretičnega okvirja, usposabljanje zajema predvsem praktično delo na idejah skupaj s predavatelji in mentorji.

Usposabljanje vključuje 10 vsebinskih modulov, ki trajajo 5 ur in zajemajo:

 • Teoretični pregled vsebine 
 • Aktivno delo z izkušenimi start-up svetovalci in gosti 
 • Odmor za kavo
 • Po dogodku poteka neformalno druženje in medsebojna pomoč med podjetniki

Vsi udeleženci prejmejo prosojnice, dodatno literaturo, domače naloge, vsaj 30 minutno individualno delo z izkušenim start-up svetovalcem, pregled pripravljene dokumentacije in možnost dodatnih vprašanj predavateljev preko e-pošte.

Podroben opis vsebinskih modulov:

Modul 1: Vitko in agilno podjetje ter hitro prototipiranje

Uvodni modul je namenjen predstavitvi sodobnega podjetniškega stila življenja, primerjavi klasičnih in sodobnih orodij pristopa do podjetništva in kdaj je smiselno uporabiti katero orodje. Prav tako prvi modul obravnava temelje in zgodovino koncepta vitkih podjetij ter podjetniški tim kot najbolj pomembno sestavino podjetniškega uspeha.

Delavnica se dotika tudi različnih metod prototipiranja, možnost hitre izgradnje minimalno sprejemljivega produkta in zbiranja povratnih informacij s trga.

 • Podjetnik in življenjski stil podjetnika v 21. stoletju
 • Podjetništvo je timski šport (navodila za gradnjo tima)
 • Klasična orodja razvoja podjetja: Poslovni načrt in produktni model
 • Podjetništvo kot znanost in management
 • Vitka proizvodnja: Korenine vitkega podjetja
 • Vitko in agilno podjetje
 • Hitro prototipiranje
 • Razlike med ustaljenim in novim podjetjem (iskanje in izvršitev)

Modul je namenjen tudi spoznanju različnih tipov podjetij, prav tako pa različnih tipov trgov. Kot zanimivost modul zajema tudi pregled najbolj perspektivnih tehnologij in poslovnih priložnosti v prihodnosti. Udeleženci postavijo hipoteze, katere probleme rešujejo strankam, kakšne so možne rešitve problema poleg obstoječih, prav tako pa se udeleženci naučijo izračunati velikost trga ter zakaj je poznavanje velikosti trga in trendov pomembno.

 • Problemi, rešitve in poslovne ideje
 • Vrste poslovnih idej
 • Tipi start-up podjetij
 • Različni tipi trgov
 • TAM, SAM, SOM
 • Tehnološki trendi in perspektivne tehnologije in druge uvodne vsebine

Modul 2: Produktni management

Pomembna kompetenca, ki jo mora imeti vsak podjetnik, oziroma eden izmed članov tima je produktni management. Ta povezuje na eni strani tehnološki razvoj ter dizajn in na drugi strani trg ter zahteve strank. Produktni management zahteva razumevanje različnih produktih ciklov ter vodenje razvoja produkta od snovanja ideje, pa vse do nastopa na trgu. Produktni managerji predstavljajo vez med razvojem in trgom. Razumevanje produktnega managementa je zato izjemno pomembno za vsako start-up podjetje.

 • Produktni management in produkti manager
 • Most med razvojem, dizajnom ter trgom in potrebami strank
 • Analiza potreb strank in zbiranje podatkov o trgu
 • Priprava plana razvoja produkta
 • Temeljne metrike v različnih fazah produktnega managementa
 • Komunikacija z različnimi deležniki podjetja

Modul 3: Ven iz stavbe filozofija ter vitki okvir

Drugo srečanje je namenjeno temeljni filozofiji vitkih podjetij in sicer filozofiji »ven iz stavbe« (»get out of the building«) in zajema teoretični okvir pristopa do odkrivanja strank, prav tako pa pripravo konkretnega načrta za izvedbo tega procesa (scenarij intervjuja, tabela potencialnih strank ipd.). V sklopu modula podjetnik jasno definira vizijo, poslanstvo ter strateške cilje, obenem pa ključne hipoteze, ki so vezane na stranko, njene probleme ter potencialne rešitve.

 • Vizija, poslanstvo in cilji
 • Produktni razvoj vs. odkrivanje strank
 • Hipoteze
 • Alternativne hipoteze
 • Testiranje hipotez
 • Mehanizmi odkrivanja pravih strank
 • Intervjuji s potencialnimi strankami in »Earlyevangelists«

Ob vključitvi strank v sam razvoj produkta podjetnik lahko kaj hitro ugotovi, da so bile njegove predpostavke povsem napačne in da bo potreben »pivot«. Zato se drugi vsebinski modul naslanja tudi na ta sklop vsebine, z namenom poudarka potrebe po fleksibilnosti v sklopu gradnje podjetja po sodobnih metodah. Pivot pomeni temeljno spremembo smeri poslovanja podjetja, saj je zelo malo podjetij, ki uspejo na trgu z izhodiščno idejo. Zanka učenja podjetje običajno pripelje do nove (večje/dejanske) poslovne priložnosti. Tako podjetniška pot do uspeha zajema več sprememb v strategiji poslovanja, pri čemer obstaja deset temeljnih potencialnih sprememb smeri. Vseh deset smeri je tudi podrobno obravnavanih. Na vsebinskem modulu so predstavljeni praktični primeri, kako so uspešna podjetja spremenila smer poslovanja. Prav tako je del modula posvečen psihologiji podjetnika, saj sprememba smeri poslovanja zahteva tudi izjemen psihološki kapital.

 • Temeljna sprememba smeri podjetja
 • Zombi podjetje
 • Deset pivotov in konkretni primeri
 • Potrditev pravilne smeri podjetja (potrjen sklop hipotez)
 • Psihologija podjetnika in PIVOT

Tretji segment drugega modula vključuje vsebine vitkega okvirja. Udeleženci spoznajo vitki okvir, njegove elemente ter kako ustrezno zasnovati poslovni model.

 • Vitki okvir
 • Priprava poslovnega modela

Modul 4: Organizacija podjetja in agilno vodenje podjetja

Eden izmed izzivov je razviti za trg zanimiv produkt, drugi izziv je zgraditi podjetje kot organizacijo. Ta modul tako zajema vse od gradnje in vodenja tima, do organizacije poslovanja, sodobnih metodologij vodenja podjetja, optimizacije poslovanja, uvajanja procesov ter formalne komponente v podjetje. Bolj, kot se podjetje razvija ter raste število zaposlenih, bolj ključna in pomembna je sama organizacija podjetja.

Metode vitkega podjetja gredo z roko v roki z agilnimi metodami vodenja podjetja. Seveda pa je nujno potrebno poznati poleg agilnih metod tudi klasične metode vodenja podjetja, pa tudi timskega dela, motiviranja in komunikacije ipd., saj tako lahko podjetnik ustvari svoj lasten model vodenja podjetja, ki mu najbolj ustreza. Na podlagi tega modula bo imel tako podjetnik na koncu pregled nad ključnimi orodji organizacije podjetja, skupaj s praktičnimi primeri, saj je velikokrat ravno to področje žal velika hiba mladih podjetij.

 • Klasična orodja vodenja podjetja
 • Timsko delo, vodenje in komunikacija v podjetju
 • Upravljanje s časom in postavljanje prioritet
 • Profesionalna organizacija podjetja
 • Agilne metode vodenja podjetja in Management 3.0
Ljubljana
Elvisa Basailović
01 620 34 01

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

Kamnik
Matjaž Jug
041 360 399

KIKštarter – Občina Kamnik

Fužine 9

1240 Kamnik

Nova Gorica
Mitja Mikuž
05 393 24 50

Primorski tehnološki park

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici

Maribor
Urban Lapajne
02 229 42 78

Tovarna podjemov

Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6

2000 Maribor

Murska Sobota
Marjetka Jakob
02 530 82 36

Pomurski tehnološki park

Plese 9a

9000 Murska Sobota

Zagorje ob Savi
Dejan Zupanc
03 56 60 500

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Podvine 36

1410 Zagorje ob Savi

Geek House pospeševalnik sofinancirajo: