# POT DO 75.000 € KONVERTIBILNEGA POSOJILA

Kdo pravi, da so v tujini boljši pogoji za start-up podjetja? Nudimo ti:

75.000 € KAPITALA V sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom v okviru razpisa SK75 omogočamo podjetjem pridobitev 75.000 EUR konvertibilnega posojila.
SGH BOOTCAMP Zagon podjetja zahteva veliko podjetniškega predznanja in poznavanja raznovrstnih orodij. Skozi trimesečni program boš pridobil vso potrebno znanje za podjetniški uspeh.
START-UP MENTORJI Mreža start-up mentorjev vključuje le najboljše domače in tuje izkušene podjetnike - mentorje, ki ti bodo pomagali na poti do uspeha in realizacije tvoje velike vizije.
PROSTORI V sklopu programa bo tvoja ekipa lahko koristila brezplačne »co-working« prostore na sedmih lokacijah po Sloveniji, specializirane za start-up podjetja, kar ti bo omogočilo enostavno sodelovanje in povezovanje z drugimi podjetniki ter našo administrativno-strokovno podporo.
PREPOZNAVNOST Skozi program pospeševalnika ti bomo pomagali do medijske prepoznavnosti ter promocije tako doma, kot v tujini. Hkrati ti bomo z našo mrežo pomagali do potencialnih partnerjev in strank.
PAKET UGODNOSTI V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi partnerji ter sponzorji zagotavljamo start-up podjetjem posebne ugodnosti in popuste, ki so pri prvih korakih pomembne za uspeh podjetja, hkrati pa v začetku poslovanja predstavljajo večje stroške. Ugodnosti so navedene na spletni povezavi

Opise in kontakte vseh prejemnikov konvertibilnega posojila SK50 in SK75 v letih 2014 in 2015 najdete v KATALOGU.

 

Pripravili smo enostaven proces, ki optimizira tvoj vložek energije v vsakem koraku, obenem pa predstavlja izjemno dodano vrednost v obliki pridobivanja znanja, povratnih informacij, širjenja mreže poznanstev ter razvoja podjetniških veščin.

Pred investicijo

KORAK 1 - Roadshow 

V nekaj večjih slovenskih mestih bo potekal t.i. promo-izobraževalni Roadshow, kjer boš lahko spoznal uspešne slovenske podjetnike, start-up mentorje, način delovanja pospeševalnika ter pogoje pridobitve javnih sredstev in podpore. Na Roadshow-ih bodo predstavljene tudi vse usmeritve, kako oddati pisno prijavo v pred-selekcijski postopek. *Opomba: udeležba na roadshowu ni pogoj za prijavo v pred-selekcijski postopek.

KOLEDAR IN PRIJAVA NA ROADSHOW

KORAK 2 - Pisna prijava in kratka predstavitev 

Pisna prijava zajema sklop vprašanj, ki se nanašajo na tvojo idejo, produkt, tehnologijo, ekipo, inovativnost, potencialne stranke, marketing, konkurenco, finance in nekatera druga področja. Vse podjetniške ekipe, ki bodo oddale pisno prijavo, bodo povabljene na kratko osebno predstavitev (papir prenese vse, zato je osebni stik pri investicijah ključnega pomena).

Prijave v ciklu pomlad 2017 sprejemamo do 22.3.2017!

ODDAJ PISNO PRIJAVO

Na podlagi oddane pisne prijave in kratke osebne predstavitve bo potekalo ocenjevanje pred-selekcijske komisije. Ocenjujeta se dva faktorja, in sicer ocena potenciala ekipe ter inovativnost ideje, tehnologija ter tržni potencial. Vsak, ki ima dobro izhodišče pri obeh ocenjevalnih faktorjih, bo imel priložnost, da to tudi dokaže na delovnem vikendu. Podjetniške ekipe, ki bodo presegle ustrezen prag točk (6/10) na podlagi teh kriterijev, bodo povabljene na delovni vikend.

KORAK 3 - SK75 Demo dan Generalka 

Namen Generalke je podrobno osebno spoznavanje podjetniških ekip, ocena zmožnosti hitrega napredka v izjemno kratkem času ter priprave na finalno ocenjevanje podjetniških ekip v fazi pred-selekcije in predstavitev pred zasebnimi investitorji. Demo dan Generalka bo potekala od 10. in 11. aprila 2017 v Tehnološkem parku Ljubljana (stavba B, Tehnološki park 19).

Program je sestavljen iz:

Konkretnih izobraževalnih delavnic:

 • Osnove vitkega in agilnega podjetja
 • MVP in hitro prototipiranje
 • »Business Model Generation«

Aktivnega dela:

 • Aktivno delo na razvoju poslovne ideje
 • Priprava prezentacije pred komisijo in zasebnimi investitorji na demo dnevu
 • Pomoč in svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije
 • Mreženje s start-up mentorji in drugimi start-up podjetniki

KORAK 4 - Demo dan 

Na demo dnevu se podjetja predstavijo pred-selekcijski komisiji, ki ocenjuje vloge v pred-selekciji ter dodatno zasebnim investitorjem, s katerimi aktivno sodelujemo v okviru pospeševalnika. Predvideno je sodelovanje do 20 zasebnih investitorjev na demo dnevu (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, strateški investitorji. Demo dan bo potekal 20. aprila 2017 od 9. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana, Tehnološki park 19, stavba B.

Ocenjevanje poteka na podlagi kriterijev o izvršnosti ekipe, velikosti in rasti trga, inovativnosti in tehnologije, konkretizaciji ideje, poslovnega modela in kakovosti predstavitve. V drugi fazi ocenjevanja (po demo dan generalki) je možno zbrati dodatnih 30 točk, k že prej maksimalno možnim 10 točkam (na podlagi prijave in osebne predstavitve).

Tako lahko podjetniki v fazi pred-selekcije skupaj pridobijo maksimalno 40 točk, ki se upošteva v sklopu razpisne dokumentacije SPS.

KORAK 5 - Oddaja razpisne dokumentacije 

Po demo dnevu sledi oddaja razpisne dokumentacije za pridobitev javnega konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR in strokovne podpore. Naši svetovalci bodo aktivno pomagali vsem podjetniškim ekipam pri pripravi dokumentacije.

Oddana dokumentacija podjetja bo administrativno pregledana, in sicer ali ustreza vsem formalnim kriterijem razpisa ter bo dodatno ocenjena s strani komisije SPS po sledečih kriterijih:

 • Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
 • Prisotnost zasebnega investitorja
 • Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
 • Velikost in rast trga
 • Inovativnost in tehnologija

Vse vloge, ki bodo presegle zahtevano število točk, bodo povabljene k podpisu pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom o konvertibilnem posojilu. Rok za oddajo dokumentacije je 7. oktober 2016!

OGLEJ SI RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Po investiciji
 

KORAK 6 - Start:up Geek House Bootcamp 

Podjetja, ki pridobijo investicijo se udeležijo trimesečnega programa, kjer pridobijo vso temeljno znanje o gradnji start-up podjetja po najsodobnejših »vitkih in agilnih« metodologijah. 

Izobraževanje zajema 10 srečanj z naslednjimi vsebinskimi sklopi, ki so povsem praktično naravnana. Poleg pridobitve teoretičnega okvira, zajemamo predvsem praktično delo skupaj s predavatelji in mentorji:

 • Vitko in agilno podjetje ter hitro protitipiranje
 • Produktni management
 • Filozofija »ven iz stavbe« in vitki okvir
 • Agilno vodenje ter organizacija podjetja
 • Produkt in uporabniška izkušnja
 • Marketing in prodaja ter spletni marketing
 • Metrike poslovanja
 • Poslovni model
 • Vstop na tuje trge
 • Podjetniške finance
 • Financiranje podjema

PODROBEN PROGRAM BOOTCAMPA

KORAK 7 - Start-up Mentor 

Iz javno objavljene baze start-up mentorjev bo vsako podjetje podalo preference glede izbire enega start-up mentorja, ki bo podjetniški ekipi dodatno individualno aktivno pomagal pri razvoju in rasti podjetja.

Start-up mentor, svetovalec, predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada in vodstvo podjetja (poslovni in tehnični direktor) sestavljajo skupaj tudi strokovni svet, ki se srečuje minimalno četrtletno, zaželeno pa mesečno, z namenom usmerjanja vodstva podjetja in pomoči pri sprejemu ključnih strateških odločitev.

OGLEJ SI SEZNAM START-UP MENTORJEV

KORAK 8 - Administrativna pomoč svetovalca 

Z vsako investicijo (tudi javnega denarja) pride tudi obveznost poročanja in s tem povezana administracija. Tudi ta problem smo rešili z namenom, da se podjetniška ekipa lahko osredotoči zgolj na razvoj poslovne ideje.

Vsako podjetje bo pridobilo administrativno-finančno-promocijsko pomoč s strani izkušenega podjetniškega svetovalca, ki bo pomagal pri poročilih, nacionalni ter mednarodni promociji, koordiniral bo strokovni svet in podobno.

OGLEJ SI SEZNAM PODJETNIŠKIH SVETOVALCEV

KORAK 9 – Tvoja podjetniška zgodba o uspehu 

V nadaljnjih korakih ti bomo v okviru pospeševalnika pomagali do dodatnih virov sredstev (SK200, zasebni investitorji), prav tako pa pri širjenju na tuje trge. Sodelujemo z več kot 50 organizacijami spodbujanja podjetništva po svetu, preko katerih ti bomo pomagali pri vstopu na tuje trge.

V celotnem procesu pa sodelujemo zgolj z najboljšimi ljudmi!

Dodatne informacije

Če potrebuješ dodatne informacije, stopi v stik z nami. Z veseljem ti bomo pomagali. Kliči 01 620 34 01 ali piši na info@geekhouse.si.

Ljubljana
Elvisa Basailović
01 620 34 01

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

Kamnik
Matjaž Jug
041 360 399

KIKštarter – Občina Kamnik

Fužine 9

1240 Kamnik

Nova Gorica
Mitja Mikuž
05 393 24 50

Primorski tehnološki park

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici

Maribor
Urban Lapajne
02 229 42 78

Tovarna podjemov

Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6

2000 Maribor

Murska Sobota
Marjetka Jakob
02 530 82 36

Pomurski tehnološki park

Plese 9a

9000 Murska Sobota

Zagorje ob Savi
Dejan Zupanc
03 56 60 500

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Podvine 36

1410 Zagorje ob Savi

Geek House pospeševalnik sofinancirajo: